• sahypa_head_bg

Arza

SRI ADAS synag ulgamlary

Öňdebaryjy Sürüji Kömek Ulgamlary (ADAS) ýolagçy ulaglarynda awtomatiki usulda saklamak, pyýadalary kesgitlemek we gyssagly tormozlamak ýaly aýratynlyklar bilen has giňden ýaýran we has çylşyrymly bolýar.ADAS-yň önümçiliginiň artdyrylmagyna laýyklykda, bu ulgamlary barlamak her ýyl göz öňünde tutulmaly has köp ssenariýa bilen has berkleşýär, mysal üçin Euroewro NCAP tarapyndan geçirilen ADAS synagyna serediň.

SRI SAIC bilen bilelikde pedal, tormoz we rul hereketlendiriji robotlary we synag maksatly ulaglary we daşky gurşaw faktorlaryny gaty anyk we gaýtalanýan ssenariýalara ýerleşdirmek zerurlygyna laýyk ýumşak nyşanlary götermek üçin robot platformalary döredýär.

Gözleg kagyzy:

ADAS-y synamak üçin sürýän robotyň çaklaýyş gözegçiligi

ISTVS_paper_SRI_SAIC robot sürüjisi

ADAS-Test-Ulgam-52
ADAS-Test-Ulgam-6

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.