Önümlerimiz

Kompaniýa habarlary

habarlar-1

Günorta Hytaýdaky GIRIE EXPO-da SRI we göni ýaýlymda

SRI ýaňy-ýakynda 6-njy Guangdong halkara robot we intellektual enjamlar sergisinde we Hytaýyň Dongguan şäherinde 2-nji senagat awtomatlaşdyryş we robot sergisinde sergide görkezildi.Güýç gözegçiligi hünärmeni De ...

habarlar-4

Nuclearadro radiasiýasynyň 1000Gy dozasy.SRI alty okly güýç datçigi ýadro radiasiýa synagyndan geçdi.

.Adro radiasiýasy adam bedenine uly zyýan ýetirer.0,1 Gy siňdirilen dozada adam bedeninde patologiki üýtgemelere sebäp bolar, hatda rak we ölüme sebäp bolar.Ekspozisiýa wagty näçe uzak bolsa, radiasiýa dozasy şonça-da uly zyýan.Ma ...

 • Iň soňky habarlar

 • img hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Sunrise Instruments” (SRI) alty ok güýji / tork datçigini, awtoulag heläkçiligini synag ýük öýjüklerini we robot güýji bilen dolandyrylýan üweýjini ösdürmäge ýöriteleşen tehnologiýa kompaniýasydyr.

Duýmak we takyklyk bilen hereket etmek ukyby bolan robotlary we maşynlary güýçlendirmek üçin güýç ölçemek we güýç dolandyryş çözgütlerini hödürleýäris.

Robot güýjüni dolandyrmagy aňsatlaşdyrmak we adam syýahatyny has ygtybarly etmek üçin in engineeringenerçiligimizde we önümlerimizde iň ýokary derejä çykmagy maksat edinýäris.

Maşynlar + datçikler tükeniksiz adam döredijiligini açar we senagat ewolýusiýasynyň indiki tapgyrydyr.

 • 30+

  Yearsyl tejribesi
 • 500+

  Önüm modelleri
 • 2000+

  Goýmalar
 • 27

  Patentler

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.