• sahypa_head_bg

Habarlar

Gapy çarçuwasy kebşirlemek / iGrinder güýç bilen dolandyrylýan üweýji programma seriýasy

habarlar-2

Taslamanyň talaplary:

1. Awtoulagyň gapy çarçuwasyndan soň kebşirlemek, gapynyň çarçuwasynyň ýüzüni tekiz we birmeňzeş etmek üçin kebşirlemek möhümdir.

2. Kebşirlemegiň iň oňat görnüşi diňe bir kebşäniň üstünde däl, eýsem kebşirleýiş tikişiniň töwereginde 1 mm esasy materialda hem üwemegi talap edýär.Öwürmek ýagdaýynda esasy materialyň galyňlygy zawodyň standartlaryna laýyklykda peselmelidir.

3. electricalhli elektrik interfeýsleri we proseduralary öndürijiniň standartlaryna laýyk gelmelidir.

iGrinder® intellektual güýç bilen dolandyrylýan çözgüt:

Garaşsyz güýç dolandyryş üweýji ulgamy hökmünde, shema robot dolandyryş programma üpjünçiliginden garaşsyz.Güýç dolandyryş we ýüzýän funksiýa iGrinder kellesi bilen özbaşdak tamamlananda, robot diňe göz öňünde tutulan ýoldan ýöremeli.Ulanyjy diňe zerur güýç bahasyny girizmeli.

Adaty robot güýjüne gözegçilik usullary bilen deňeşdirilende, iGrinder ® has çalt jogap berýär.Has takyk, ulanmak aňsat we üwemekde has täsirli.Robot inersenerlerine indi çylşyrymly güýç datçigi signal dolandyryş programmasyny düzmek we durmuşa geçirmek zerurlygy ýok, sebäbi güýç dolandyryşy iGrinder by awtomatlaşdyrylýar.

“iGrinder®” akylly güýç bilen dolandyrylýan ýüzýän ýylmaýjy kellesi we “Sunrise Instruments” -iň patentlenen tehnologiýasydyr.Kelläni dürli amaly ssenariýalara laýyk gelýän pnewmatik ýylmaýjy, elektrik şpil, burç ýylmaýjy, göni ýylmaýjy, kemer sanderi, sim çekiji maşyn, aýlaw pikaks we ş.m. ýaly dürli gurallar bilen üpjün edip bolýar.

Gapy çarçuwasy kebşirleýji wideo:

SRI iGrinder hakda has giňişleýin bilmek üçin bize ýüz tutuň!


Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.